Polityka Prywatności

 
Glam&Safe ("My”, "Glam&Safe”, "Nasze”, "Nas”) z główną siedzibą przy ​Kluzika 21, 40-583 Katowice​jest 
właścicielem i administratorem strony internetowej o następującym adresie: ​www.glamandsafe.pl​(“Strony 
Internetowe”).  
Nasze siedziby znajdują się w Katowicach oraz Warszawie. 
Te zasady określają podstawy, na których zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe podczas Twojego 
korzystania (do przeglądania lub zakupu) ze strony internetowej ​www.glamandsafe.pl​​oraz mobilnie na 
oficjalnych stronach serwisu Glam&Safe na Facebooku i Instagramie ("Media społecznościowe"), a także 
podczas zakupu produktów Glam&Safe ("Produkty") za pośrednictwem sklepów stacjonarnych i stron ("Platformy 
Stron Trzecich") naszych partnerów ( "Partnerzy"). Korzystając ze Stron, rejestrując konto Glam&Safe, 
kontaktując się z nami w Mediach Społecznościowych oraz kupując Produkty z Platform Podmiotów Trzecich, 
akceptujesz i wyrażasz zgodę na warunki tej polityki. 

Właściciel Glam&Safe jest operatorem Stron i odpowiednich kont w Social Media. Powyżej wymienione podmioty 
będą określane w tym regulaminie jako "my", "nas", "nasz" oraz "Glam&Safe".  

Jesteśmy zobowiązani do zachowania Twojej prywatności. Administratorem Danych Osobowych jest właściciel 
Glam&Safe.  

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności od czasu do czasu. Polityka Prywatności 
została ostatnio zaktualizowana w dniu 31.10.2020r.. 

Czy wiesz, że posiadasz prawa dotyczące informacji o Tobie, które zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy? 
Poniższy przewodnik pomoże Ci dowiedzieć się, jakie masz prawa, ale zanim do tego dojdziemy, pomyśleliśmy, 
że wyjaśnimy Ci, w jaki sposób zbieramy dane o Tobie oraz gdzie możesz znaleźć konkretne informacje na 
temat danych, które o Tobie zbieramy oraz wyjaśnienie dlaczego je zbieramy. 
jak, dlaczego i gdzie? 
Zbieramy informacje podczas Twojego korzystania z naszych stron oraz podczas innych punktów interakcji z 
nami. Zbieramy te informacje na różne sposoby, ale w każdym punkcie kiedy zbierzemy te informacje 
powiadomimy Cię o tym - wypatruj wyskakujących powiadomień i banerów na stronie - to da Ci krótkie 
podsumowanie tego, co i dlaczego zbieramy. Będziesz miał również możliwość kliknięcia po bardziej 
szczegółowe informacje, wybierając sekcję "Informacje" poniżej, aby dowiedzieć się, jakie informacje otrzymasz. 
Pamiętaj, że zawsze możesz zadać dodatkowe pytania, kontaktując się z nami za pośrednictwem danych 
kontaktowych umieszczonych w sekcji “Dane Kontaktowe”.  
jakie mam prawa? 
a. Masz prawo do otrzymania następujących informacji za każdym razem, gdy zbieramy te informacje od 
Ciebie: (a) Twoja tożsamość i dane kontaktowe; (b) do czego będziemy używać Twoich informacji i 
podstawy prawnej podczas przetwarzania; (c) czy jesteś zobowiązany do dostarczenia tych informacji 
oraz konsekwencje niepowodzenia w ich dostarczeniu; (d) komu udostępniamy Twoje dane; (e) czy 
Twoje informacje będą wysyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy i czy jeśli zostaną wysłane, co 
robimy, aby je chronić; (f) Jak długo przechowujemy Twoje dane; (g) Twoje prawa w związku z naszym 
korzystaniem z Twoich danych (patrz poniżej); (h) Fakt, że jeśli zbieramy dane z Twoją wyraźną zgodą, 


Ty nadal masz prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie; (i) Jak złożyć skargę dotyczącą 
wykorzystania Twoich danych. 
b. Masz prawo zapytać nas o to, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane: (a) cel naszego użycia; (b) 
jakiego rodzaju informacje są wykorzystywane;​​komu udostępniamy Twoje dane; (d) jak długo 
przechowujemy Twoje dane; (e) jakie masz prawa do posiadanych przez nas informacji​; (f) czy masz 
prawo do złożenia skargi do ​Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych​​lub innego organu nadzoru; 
(g) jeśli zgromadziliśmy Twoje dane od innej osoby, kim jest ta osoba; (h) czy podejmujemy jakiekolwiek 
automatyczne decyzje dotyczące Ciebie (g) czy Twoje informacje wychodzą poza Europejski Obszar 
Gospodarczy. Możesz również poprosić nas o kopię Twoich danych, które posiadamy. 
Prawo do sprostowania danych  
c. Możesz poprosić nas o poprawienie wszelkich informacji, które Twoim zdaniem są nieprawidłowe. 
Prawo do bycia zapomnianym 
d. Możesz poprosić nas o usunięcie informacji o Tobie, jeśli odnosi się to do któregokolwiek z poniższych 
punktów : (a) informacje nie są już wymagane przez nas w celu, w jakim je zebraliśmy; (b) jeśli 
zebraliśmy informacje za Twoją wyraźną zgodą, kiedy wycofałeś tę zgodę; ​jeśli istnieją podstawy, aby 
się nam sprzeciwić (patrz poniżej), podczas, gdy my nie mamy żadnych uzasadnionych podstaw do 
korzystania z Twoich informacji;​​(d) jeśli bezprawnie użyliśmy Twoich  danych;​​(e) Jeśli wnioskujesz, o 
usunięcie Twoich danych, abyś mógł spełnić swoje zobowiązanie prawne. Pamiętaj jednak, że być 
może będziemy musieli pozostawić pewne informacje, aby spełnić nasze prawne zobowiązania lub w 
celu zgłoszenia roszczeń. 
Prawo do ograniczenia przetwarzania 
e. Możesz poprosić nas o zaprzestanie korzystania z Twoich informacji, jeśli odnosi się to do 
któregokolwiek z poniższych punktów: (a) uważasz, że nie mamy Twoich poprawnych danych; (b) nasze 
wykorzystanie bezprawne i nie chcesz, abyśmy wykorzystywali Twoje dane, gdy sprzeciwiasz się 
przetwarzaniu (patrz poniżej); (d) już nie wymagamy tych informacji w celu, dla którego je zebraliśmy; 
(e) w przypadku, gdy zebraliśmy informacje bez Twojej wyraźnej zgody (f), jeśli sprzeciwiasz się 
naszemu użyciu tych informacji (patrz poniżej) a my nie mamy żadnych nadrzędnych uzasadnionych 
podstaw do korzystania z nich; (g) jeśli chcesz, abyśmy je usunęli, przez co będziesz mógł spełnić 
swoje zobowiązanie prawne. Pamiętaj, że gdy zgłosisz swoje żądanie, my nadal możemy 
przechowywać Twoje informacje i wykorzystywać je w celach roszczeniowych lub jeśli jest to konieczne 
w celu ochrony innej osoby.  
Prawo do przeniesienia danych 
f. Masz prawo poprosić nas o przesłanie Twoich informacji do Ciebie lub innej osoby, od której pierwotnie 
zebraliśmy Twoje dane za Twoją wyraźną zgodą. Musimy to zapewnić w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie. Należy pamiętać, że nie 
obejmuje to informacji, które zostały przez nas wydedukowane lub spostrzeżone, na przykład 
informacje, które zebraliśmy, aby zrozumieć Twoje nawyki zakupowe z Glam&Safe, w celu zapewnienia 
Ci dobrych doświadczeń na stronie.  
Prawo do sprzeciwu 
g. Masz prawo poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania Twoich informacji, jeśli przekazaliśmy Ci 
informację, że celem prawnym, dla którego przetwarzamy Twoje dane, jest "uzasadniony interes" (patrz 
wyżej) i masz podstawy dotyczące Twojej osobistej sytuacji, która wymaga od nas zaprzestania 
używania Twoich informacji lub jeśli zebraliśmy Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego i 
chcesz, abyśmy przestali używać ich do celów marketingu bezpośredniego. 
              Prawo do zgłoszenia naruszeń danych osobowych 
h. Zgłoszenie naruszeń danych osobowych jest możliwe poprzez złożenie skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli podejrzewasz nieprawidłowość lub naruszenie Twoich Danych 
Osobowych, konieczne jest poinformowanie Administratora Danych Osobowych Glam&Safe (sekcja 
“Dane Kontaktowe”) o zaistnieniu określonej sytuacji przed podjęciem jakichkolwiek innych kroków w 
związku z określoną sytuacją.  
Masz prawo sprzeciwić się automatycznej decyzji podjętej na podstawie Twoich danych osobowych i poprosić o 
interwencję osoby fizycznej przy podejmowaniu takich decyzji. 

 

 


dzieci 
Strony nie są przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku poniżej 13 lat. Nie zbieramy świadomie danych 
osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli nie masz lat 13, nie korzystaj ze Stron ani nie dostarczaj 
żadnych informacji o sobie, w tym bez ograniczeń imienia i nazwiska, adresu zamieszania, adresu e-mail, 
pseudonimu ani nazwy użytkownika, której możesz używać. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy 
dane osobowe od dziecka w wieku poniżej 13 lat bez weryfikacji zgody rodziców, usuniemy te informacje. Jeśli 
uważasz, że możemy mieć jakiekolwiek informacje od lub dotyczące dziecka w wieku poniżej 13 lat, skontaktuj 
się z nami (sekcja “Dane Kontaktowe”). Nie zbieramy żadnych informacji zebranych na podstawie dokonania 
transakcji na Stronie Internetowej od osób poniżej 18 roku życia ze względu na brak naszej zgody do 
dokonywania zakupu przez osoby niepełnoletnie.  

 

media społecznościowe 
Poprzez interakcję z nami w Mediach Społecznościowych (w tym bez ograniczeń dołączając do naszej oficjalnej 
grupy / strony Glam&Safe lub śledząc nas w Mediach Społecznościowych," polubienie ", napisanie komentarza w 
odniesieniu do strony w Mediach Społecznościowych) ( poprzez "Interakcję") wyrażasz zgodę na naszą 
interakcję z Tobą w Mediach Społecznościowych i przetwarzanie Twoich informacji dostępnych w Mediach 
Społecznościowych zgodnie z warunkami korzystania z platformy Mediów Społecznościowych oraz Polityką 
Prywatności. Informacje o Tobie, które mogą być zbierane podczas Interakcji z nami w Mediach 
Społecznościowych, mogą obejmować bez ograniczeń imię i nazwisko, profil użytkownika, wiek, preferencje, 
wybory i punkty widzenia w odniesieniu do tematu lub podmiotu odpowiedniej strony Mediów 
Społecznościowych, Twoje zdjęcia i inne obrazy oraz Twoje filmy. Twoja interakcja z nami w Mediach 
Społecznościowych może również włączać przesłanie nam przez Ciebie zdjęcia lub wideo ("Twój Obraz"). 
Użyjemy Twojego Obrazu lub innych informacji osobistych poza Polityką Użytkowania, lub Polityką Prywatności 
danej platformy Mediów Społecznościowych, tylko jeśli wyrazisz na to zgodę.  

 

Daj nam znać, jeśli życzysz sobie, abyśmy w dowolnym momencie przestali wchodzić w interakcje z Tobą w 
Social Media lub przestali korzystać z Twoich informacji w Mediach Społecznościowych, kontaktując się z nami 
pod poniższym adresem. Poprzez interakcję z nami (na Stronie, w Mediach Społecznościowych lub w inny 
sposób) przekazujesz Glam&Safe bezterminową, globalną, nieodpłatną licencję na wykorzystywanie Twojego 
Obrazu oraz Kontrybucji w celu promowania, reklamowania i promowania towarów i usług oferowanych przez 
Glam&Safe oraz dóbr i usług Glam&Safe, w tym, bez ograniczeń, do celów Twojego udziału we wszelkich 
promocjach na rzecz tego samego oraz w jakichkolwiek mediach, w tym między innymi telewizji, Mediach 
Społecznościowych, na naszych Stronach, w materiałach reklamowych drukowanych i zewnętrznych. Możemy 
chcieć wykorzystać Twój Obraz i Kontrybucję w dodatkowych celach, które zostaną szczegółowe podane, gdy 
zbierzemy Twój Obraz i / lub we wszelkich regulaminach promocyjnych, które zostaną uwzględnione w 
Warunkach Promocji.  
jak mogę korzystać z tych praw? 
Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z tych praw, skontaktuj się z naszą obsługa klienta, poniżej przedstawiamy 
nasze ​dane kontaktowe: 
Dane Kontaktowe 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego dokumentu, prosimy skontaktować się z nami.  

adres e-mail: ​glamandsafe@gmail.com  

nr tel.: +48 730 192 011