Regulamin Sklepu

Glam&Safe ("My”, "Glam&Safe”, "Nasze”, "Nas”) z główną siedzibą przy ​Kluzika 21, 40-583 Katowice​ jest 
właścicielem i administratorem strony internetowej o następującym adresie: ​www.glamandsafe.pl​ (“Strony 
Internetowe”).  

Nasze siedziby znajdują się w Katowicach oraz Warszawie.  

Niniejsze warunki (Warunki) wyjaśniają zasady użytkowania stron internetowych i informacji w nich zawartych 
jako gość lub zarejestrowany użytkownik. Użycie zawiera nieograniczony dostęp, przeglądanie oraz rejestrację 
na tych stronach, jak również jakikolwiek wkład ze strony klienta (zdefiniowane poniżej). 

Te warunki określają również, w jaki sposób możesz się z nami skontaktować używając swoich kont na portalach 
społecznościowych (w tym bez ograniczeń nasze konta na: Facebook, Instagram, Snapchat i YouTube) („Portale 
Społecznościowe”). Interakcja w tym kontekście obejmuje bezgraniczne: dołączenie do naszej oficjalnej strony 
Glam&Safe, śledzenie nas, lajkowanie, rozpowszechnianie naszych postów, lub dodawanie komentarzy 
nawiązujących do naszej strony, lub jakikolwiek wkład ze strony użytkownika (zdefiniowane poniżej) na portalach 
społecznościowych. 

Strony i portale społecznościowe będą wspólnie określane jako ‘Usługi’ w ninejszych Warunkach. 

Prosimy też zapoznać się z naszymi Warunkami Sprzedaży, które odnoszą się do zakupu produktów ze stron jak 
również Polityką Prywatności i Polityką Cookies, które odnoszą się do informacji zebranych podczas Twojego 
korzystania z Usług lub innych serwisów Glam&Safe. 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem przed skorzystaniem z  naszych Usług. Poprzez 
korzystanie z naszych stron internetowych i interakcję na portalach społecznościowych, zgadzasz się na 
niniejsze warunki, Politykę Prywatności, Politykę Cookies oraz Warunki Sprzedaży jak również przestrzeganie 
ich. Jeżeli nie zgadzasz się na nasze warunki, prosimy o nie korzystanie z naszych Usług na naszych stronach 
internetowych. 

Jesteś odpowiedzialny, aby upewnić się, że każda osoba korzystające z naszych stron internetowych za 
pośrednictwem Twojego połączenia internetowego jest świadoma naszych warunków i je przestrzega. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków. Warunki były ostatnio aktualizowane w dniu 
31.10.2020r. 
treść usług 
Treść usług zawiera tylko ogólne informacje. Nie mają one na celu wnoszenia porad, na których należy się 
opierać. 

Będziemy aktualizować nasze Usługi co jakiś czas, jak również możemy zmienić ich zawartość w każdym 
momencie. 

Pomimo, że dokładamy wszelkich starań by aktualizować informacje o Usługach na bieżąco, nie możemy dać 
gwarancji lub potwierdzenia, że zawartość Usług jest dokładna, kompletna i aktualna. 

Nie możemy zagwarantować, że Usługi lub jakiekolwiek treści w nich zawarta zawsze będzie dostępna. Mamy 
prawo zawiesić, cofnąć, przerwać lub zmienić całość lub część Usług bez wcześniejszego powiadomienia. 
dane twojego konta 


Kiedy rejestrujesz konto na stronach internetowych Glam&Safe ("Konto") będziesz musiał użyć adresu e-mail i 
hasła by się zalogować („Dane Logowania”). Twój login i hasło muszą zostać poufne, tym samym nie możesz ich 
dzielić z osobami trzecimi. Proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać szczegółowe 
informacje o tym, jak będziemy wykorzystywać informacje o Tobie. 

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia / zablokowania konta, jeśli zostanie wykryte wyszukiwanie za pomocą 
adresów IP proxy (Internet Protocol Addresses), do próby ukrycia korzystania z wielu kont, lub zakłócania 
świadczonych przez nas usług w jakikolwiek sposób, jak również nie zastosowania się do naszych warunków. 

Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś inny niż Ty zna Twoje dane logowania, należy niezwłocznie powiadomić 
nas, kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta na​ adres e-mail: glamandsafe@gmail.com. 
przesyłanie treści 
Możesz przesłać recenzje, profile, zdjęcia, pliki wideo, instrukcje, komentarze, pytania, opinie, pomysły, sugestie 
lub inne informacje lub materiały za pośrednictwem naszych stron lub portali społecznościowych, odnoszących 
się do naszych stron, produktów, promocji i innych, o których chcesz się wypowiedzieć, tylko jeśli są one zgodne 
z naszymi warunkami określonymi poniżej ("Warunki Kontrybucji"). 
Warunki Kontrybucji  
Poprzez kontrybucję zgadzasz się, że my i osoby trzecie działające w naszymi imieniu możemy użyć lub 
skontaktować się z Tobą na temat Twojej kontrybucji. 

Poprzez przesłanie kontrybucji, udzielasz nam trwałe, nieodwołalne, niewyłączne, przekazywalne, podlegające 
sublicencjonowaniu prawo i licencje do użytku, przechowywania, kopiowania, reprodukowania, modyfikowania, 
edytowania, adaptowania, tłumaczenia, usuwania, publikowania, tworzenia dzieł pochodnych, wykonywania, 
sprzedaży i/lub dystrybucji owych Kontrybucji oraz prawo do zastosowania ich w jakikolwiek sposób, w całości 
lub kawałkach na całym świecie bez jakiejkolwiek rekompensaty dla Ciebie. Poprzez przesłanie kontrybucji 
użytkownik zrzeka się wszelkich praw do odsprzedaży, odtwarzania oraz praw osobistych wobec Kontrybucji 
wliczając w to Twoje bezgraniczne prawo do bycia przypisanym do Kontrybucji oraz prawo do sprzeciwienia się 
niewłaściwemu traktowaniu owej Kontrybucji. 

Wszystkie Kontrybucje nie będą uważane za poufne. 

Standardy Kontrybucji. 

Kontrybucje muszą: 

1. być dokładne (gdzie stwierdza fakty); 
2. być rzeczywiste (jeżeli stwierdzają opinie); 
3. być zgodne z wytycznymi (określonymi poniżej); 
4. być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

Kontrybucje NIE mogą: 

1. Zawierać treści, zniesławiające, nieprzyzwoite, obraźliwe lub niemoralne; 
2. Promować materiały erotyczne; 
3. Promować przemocy; 
4. Promować dyskryminację nawiązującą do rasy, płci, religii, narodowości, niepełnosprawności, wieku lub 
orientacji seksualnej; 
5. Promować lub wspierać jakiekolwiek nielegalne czyny, obejmując lecz nie ograniczające się do 
przemocy, nadużycia komputera lub naruszenia praw własności intelektualnej innej osoby (obejmując 
lecz nie ograniczając się do praw autorskich, znaków towarowych lub praw do baz danych); 


6. Być wynikiem działań łamiących obowiązek prawny wobec osób trzecich, na przykład obowiązek 
wynikający z umowy lub zobowiązanie do zachowania poufności; 
7. Być zastraszające, obraźne, niemiłe, naruszające czyjąś prywatność, powodujące stres i/lub wstyd innej 
osoby; 
8. Oszukiwać inne osoby lub być wykorzystywane do podszywania się pod jakąkolwiek inną osobę lub 
fałszywie przedstawiającą Twoją tożsamość lub związek z inną osobą; 
9. Sprawiać wrażenie, że pochodzą od nas jeżeli nie jest to prawdą; 
10. Sugerować jakiegokolwiek powiązanie z nami w przypadku gdy nie ma to z nami nic wspólnego; 
11. Być opublikowane odpłatnie przez osoby trzecie 
12. Zawierać wirusów komputerowych lub innych potencjalnie szkodliwych programów lub plików 
komputerowych 

Wytyczne 

Ogólne wytyczne 

1. Musisz mieć pozwolenie wszystkich osób uwzględnionych lub możliwych do zidentyfikowania w Twojej 
Kontrybucji (zarównie na zdjęciu, filmów lub innych) 
2. Twój załącznik musi być stworzony przez Ciebie, a nie skopiowany z jakichkolwiek prac stworzonych 
przez innych; 
3. Możesz tylko przesyłać zdjęcia i filmy, które zostały zrobione samodzielnie lub gdy posiadasz prawo do 
ich wykorzystania w Twojej Kontrybucji. Musisz upewnić się, że właściciel strony zdjęć lub filmów będzie 
poinformowany o zamiarze ich publikacji. 
4. Opinie dotyczące produktów powinny odnosić się do produktów i dlatego zdjęcia powinny pokazywać 
produkty i / lub jak korzystać z produktu; 
5. Nie należy promować konkurentów lub cen za produkt; 
6. Musisz mieć 16 lat lub więcej, aby publikować Kontrybucje. Jeżeli jesteś poniżej 18 roku życia musisz 
mieć pozwolenie od rodzica lub opiekuna w celu publikowania Kontrybucji, a poprzez to potwierdzasz, 
że uzyskałeś takie pozwolenie. 

Skontaktuj się z nami (“Dane Kontaktowe”), jeśli masz problemy, które wymagają natychmiastowej uwagi.  

Wytyczne zdjęć: 

Zdjęcia muszą spełniać następujące warunki: 

1. Zdjęcia muszą być w formacie BMP, PNG, GIF lub JPEG 
2. Rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 5MB 
3. Zdjęcie musi mieć co najmniej 100 pikseli wysokości; 
4. Obraz musi mieć co najmniej 100 pikseli szerokości. 

Mamy prawo zdecydować czy doszło do naruszenia jakichkolwiek standardów Kontrybucji. Jeżeli stwierdzimy, że 
nasze standardy Kontrybucji i zasady zostały w jakikolwiek sposób naruszone, podejmiemy działania, jakie 
uznamy za stosowne, wliczając w to: 

1. natychmiastowe, czasowe lub stałe odebranie prawa do korzystania z naszej strony internetowej; 
2. natychmiastowe, czasowe lub trwałe usunięcie jakiejkolwiek Kontrybucji; 
3. Ostrzeżenie; 
4. Podejmiemy przeciwko Tobie kroki prawne 
5. Jeśli konieczne, ujawnimy informacje organom ścigania, jeżeli wyda nam się to konieczne. 

Nie gwarantujemy, że Twoja Kontrybucja zostanie opublikowana. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, 
zmniejszenia lub usunięcia jakiejkolwiek Kontrybucji z jakiegokolwiek powodu. 


Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej wobec stron trzecich za treść i prawdziwość Twoich Kontrybucji. 
Użytkownik jest odpowiedzialny i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez 
nas związku ze swoją Kontrybucją. 

Poglądy wyrażone przez innych użytkowników oraz ich opinie nie reprezentują naszych poglądów i wartości. 

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych swoich załączników. 
prawa własności intelektualnej 
Prawa własności intelektualnej w Usługach (w tym bez ograniczeń treść i oprogramowanie używane w usługach) 
pozostaje naszą własnością lub własnością licencjodawcy (jeśli dotyczy). Te prawa są chronione prawami 
autorskimi, traktatami prawa na całym świecie i są wyraźnie zastrzeżone. 

Jakiekolwiek korzystanie z naszych usług, w tym, bez ograniczeń, kopiowanie w całości lub w części, do użytku 
komercyjnego jest zabronione bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. 

Możesz wydrukować kopię i / lub pobrać fragmenty z dowolnej strony Glam&Safe do użytku osobistego. 

Nie możesz:  

1. Używać jakiekolwiek części treści naszych Usług do celów komercyjnych bez uzyskania licencji od nas; 
2. Modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów, które wydrukowałeś lub 
pobrałeś z naszych Usług, jak również nie możesz używać żadnych ilustracji, zdjęć, filmów, nagrań lub 
grafiki wyrwanej z kontekstu. Nie masz pozwolenia na publikację, manipulację, dystrybucję ani 
reprodukcję żadnej treści lub kopii treści w żadnym formacie, która została przekazana Tobie lub jest 
opisana w naszych Usługach. 
3. Modyfikować, tłumaczyć, dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować, demontować, ani tworzyć 
materiałów pochodnych na podstawie naszego oprogramowania lub dołączonej dokumentacji 
dostarczonej przez nas lub naszych licencjodawców w naszych Usługach. 
4. Używać lub reprodukować nazwy lub logo „Glam&Safe” (oraz żadnych podobnych) bez naszej pisemnej 
zgody. 

Nasz status (jak i wszelkich zidentyfikowanych współautorów) jako autorów treści Usług zawsze muszą być 
uwzględnione. 

Twoja interakcja z nami na portalach społecznościowych może zawierać Twoje treści, zdjęcia lub wideo („Twoja 
treść”).  

Poprzez interakcję z nami na portalach społecznościowych, udzielasz nam trwałą, nieodwołalną, niewyłączną, 
przekazywaną, licencję do użytku Twojej treści w mediach społecznościowych na naszych stronach 
internetowych lub w jakichkolwiek innych zgłoszonych źródłach na odnośnych portalach społecznościowych. 

Obejmuje to nie ograniczoną licencję na używanie, kopiowanie, modyfikowanie, edytowanie, adaptowania, 
publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania, wykonywania i wyświetlanie treści 
(lub dowolną część Treści) na całym świecie i / lub włączenia jej w inne prace w dowolnej formie, mediach lub 
technologii znanych obecnie lub później rozwiniętych. Zastosowanie może również obejmować udostępnianie 
Twojej Treści z zaufanymi osobami trzecimi. 

Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz dowolną część usług z naruszeniem niniejszych Warunków, Twoje 
prawo do korzystania z Usług zostanie natychmiast przerwane, a Ty będziesz musiał zwrócić lub zniszczyć 
wszelkie kopie materiałów, które zostały stworzone przez Ciebie. 
ograniczenie odpowiedzialności 


Nic w niniejszych Warunkach nie wyłącza, ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub osobiste 
obrażenia, wynikające z naszego zaniedbania, oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd, jak również 
jakiejkolwiek innej naszej odpowiedzialności, która nie może być wyłączona bądź ograniczona przez prawo. 

W zakresie dozwolonym przez prawo, możemy wyłączyć wszelkie warunki, gwarancje, oświadczenia lub każde 
inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do Usług lub treści w nich zawartych, jawnych lub domniemanych. 

Glam&Safe nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani straty, niezależnie czy w postaci umownej czy 
deliktowej (łącznie z zaniedbaniem) czy naruszeniem obowiązków ustawowych lub na innej podstawie nawet w 
sytuacji, gdy są możliwe do przewidzenia, wynikających lub związanych z użyciem czy braku umiejętności użycia 
naszych Usług lub korzystaniem i poleganiem na jakichkolwiek treściach znajdujących się w naszych Usługach. 

Należy pamiętać, że świadczymy Usługi wyłącznie do użytku domowego, jak i prywatnego. Nie zgadzamy się na 
korzystanie lub używanie naszych Usług w celach handlowych lub biznesowych bez wcześniejszego podjęcia 
oficjalnej współpracy lub uzyskaniu naszej zgody. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, utratę 
zysków, przerwy w działalności gospodarczej lub utratę możliwości biznesowych. 

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w wyniku ataku typu DDos, działania 
wirusa lub innego szkodliwego elementu, który zainfekował sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inne 
pliki użytkownika w związku z korzystaniem z naszych Usług lub związane z pobieraniem jakichkolwiek treści 
naszych Usług, jak również stron internetowych z nimi powiązanymi. 

Nie możemy zagwarantować, że usługi będą bezpieczne i wolne od błędów lub wirusów. 

Jesteś odpowiedzialny za konfigurowanie technologii informatycznych, programów komputerowych i platformy w 
celu uzyskania dostępu do Usług. Należy używać własnego oprogramowania antywirusowego. 
prohibicja 
Nie możesz nadużywać naszych Usług. 

W odniesieniu do usług nie możesz: wprowadzać wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub 
innych materiałów, które mogą być szkodliwe lub niebezpieczne w znaczeniu technicznym lub naruszają 
zaufanie, prywatność lub są w jakiś sposób obraźliwe lub obscenicznie atakują strony internetowe za 
pośrednictwem ataku typu denial of service (odmowa usługi) lub rozproszonym ataku blokującym serwis (DDoS); 
popełnić lub nakłaniać do popełnia przestępstwa; uszkadzać danych; powodując rozdrażnienie innych 
użytkowników; naruszać prawa innych osób oraz ich prawa własności (w tym bez ograniczeń prawa własności 
intelektualnej); przekazywania lub wysyłania wszelkich niezamówionych materiałów reklamowych lub 
promocyjnych / „Spam”;podejmować prób wpłynięcia na wydajność lub funkcjonalność jakiegokolwiek innego 
komputera mającego dostęp do Stron w celu zhowania jakichkolwiek aspektów Usług; jak również uszkodzenia 
danych. Poprzez naruszenie tego przepisu, popełniasz przestępstwo na mocy ustawy o nadużyciach 
komputerowych (Computer Misuse Act) z 1990 roku. Będziemy zgłaszać wszelkie takie naruszenia do 
odpowiednich organów ścigania i będziemy współpracować z tymi organami poprzez ujawnienie Twojej 
tożsamości. W przypadku wyżej wymienionych naruszeń, Twoje prawo do korzystania z Usług zostanie 
natychmiast przerwane. 

Nie wolno korzystać z Usług w celach komercyjnych (w tym bez ograniczeń przy użyciu zautomatyzowanych 
systemów i oprogramowania, aby wyodrębnić dane z usług) bez naszej pisemnej zgody. 
łącza do stron trzecich i zasoby na naszych stronach internetowych 
W przypadku gdy Usługi zawierają linki do innych stron internetowych i zasobów dostarczanych przez strony 
trzecie, linki te są dostarczone tylko dla Twojej informacji. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych stron i 
zasobów. 


Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych załączonych w Usługach. Takie linki 
nie powinny być interpretowane jako zatwierdzone przez nas lub jakkolwiek powiązanych z naszą stroną. Po 
uaktywnieniu któregokolwiek z tych linków spowodujesz opuszczenie naszych Usług a nie mamy nad nimi 
kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z 
korzystania z nich. 
portale społecznościowe 
Poprzez interakcje z nami na portalach społecznościowych (w tym bez ograniczeń dołączenie do naszej oficjalnej 
grupy/strony Glam&Safe lub śledząc nas w na portalach społecznościowych "lajkując", "dzieląc się", "repostując", 
pisząc komentarze na portalach społecznościowych w odniesieniu do naszych Stron). ( "Interakcja" lub 
"Interakcje" (jeśli dotyczy)) użytkownik wyraża zgodę na naszą interakcję ze sobą na portalach 
społecznościowych oraz na przetwarzanie informacji na nich udostępnionych. 

Informacje o Tobie, które mogą być gromadzone podczas interakcji z nami na portalach społecznościowych 
mogą obejmować między innymi imię i nazwisko, profil użytkownika, wiek, preferencje, wybory i poglądy w 
odniesieniu do tematu lub przedmiotu przedstawionego na portalach społecznościowych, Twoje zdjęcia i inne 
obrazy i pliki wideo. 

Twoja interakcja z nami na portalach społecznościowych może również wiązać się z załączeniem Twojego 
zdjęcia lub wideo (“Twoje zdjęcie”). 

Jeśli chcesz zatrzymać interakcję z Glam&Safe na portalach społecznościowych lub zaprzestanie używania 
przez nas jakichkolwiek informacji o Tobie na portalach społecznościowych poinformuj nas o tym, kontaktując się 
z nami na adres podany poniżej. 

Poprzez interakcję z nami (czy to na stronach internetowych, mediach społecznościowych lub innych) użytkownik 
wyraża zgodę i udziela Glam&Safe trwałą, nieodwołalną, niewyłączną, przekazywalną licencję do użytku Twoich 
obrazów i treści do celów promocji, reklamy i rozpowszechniania towarów Glam&Safe i usług, w tym bez 
ograniczeń dla celów uczestnictwa w jakiejkolwiek działalności promocyjnej oraz w każdym nośniku, w tym bez 
ograniczeń; telewizji, portali społecznościowych, na naszych stronach internetowych, w prasie i na zewnętrznych 
materiałach reklamowych. Możemy użyć Twojego zdjęcia i Kontrybucji w dodatkowych celach, które zostaną 
szczegółowo opisane podczas gdy otrzymamy Twoje zdjęcie i / lub na innych warunkach promocyjnych oraz na 
warunkach, które zostaną zaprezentowane na naszej stronie Warunki Promocji. 

Możesz mieć możliwość, aby zalogować się na portale społecznościowe przez kliknięcie przycisku "podziel się". 
Logując się do portali społecznościowych za pośrednictwem tej usługi będziemy mieć możliwość wzbogacić i 
spersonalizować Twoje użytkowanie na naszych Stronach. W ramach tej usługi portale społecznościowe 
zapewnią nam dostęp do pewnych informacji, które zostały zapisane na Twoich portalach społecznościowych, 
będziemy używać, przechowywać i ujawniać te informacje zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Funkcje te 
uruchamiane są wyłącznie dla wygody i integracji, jak również udostępnienie tych funkcji nie oznacza zalecenia 
lub rekomendacji. 
dostępność 
Robimy wszystko co w naszej mocy, aby dostępność naszych Stron i Usług była wygodna i bezpieczna dla 
wszystkich. Zauważysz zmiany na Stronach w nadchodzącym roku. Ulepszenia w nawigacji, czytaniu tekstu, 
kolorystyce i wykorzystaniu czytników ekranowych. 
obowiązujące prawo 
Warunki i ich forma, podlegają prawu polskiemu. Ty i my zgadzamy się, że polskie sądy posiadają jurysdykcję 
niewyłączną do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z lub w związku z Usługami. 


Dane Kontaktowe 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego dokumentu, prosimy skontaktować się z nami.  

adres e-mail: ​glamandsafe@gmail.com  

nr tel.: +48 730 192 011 

nr tel.: +48 792 592 647